:: روز جهانی آب


به دنبال برگزاری کنفرانس سازمان ملل در مورد «محیط زیست و توسعه UNCED» در ژوئن سال 1992 که منجر به تهیه و تصویب سند و دستور کار « Agenda 21» گردید، مجمع عمومی سازمان ملل در 22 دسامبر همان سال طی قطعنامه ای، 22مارس (دوم فروردین) هر سال را به عنوان روز جهانی آب اعلام نمود. در این قطعنامه از کلیه کشورها دعوت شده نسبت به گرامیداشت روز مذکور از طرق مختلف از جمله تهیه و توزیع نشریات در مورد افزایش آگاهی های جامعه، برگزاری کنفرانس ها، سمینارها، میزگردها و نمایشگاه های مرتبط در چارچوب برنامه های توصیه شده در سند دستور کار 21 اقدام نمایند.

شیوه اعلام روز جهانی آب
پس از تصویب سند و دستور کار Agenda 21 در مجمع عمومی ، سازمان یونسکو انتخاب شعار هر سال و اعلام آن راعهده دار گردید. بدین ترتیب سازمان مذکور جز سال 1993 که اولین سال گرامیداشت روز جهانی آب محسوب می گردد برای سال های 1994 و به بعد از بین مسائل و چالش مربوط به منابع آب و مدیریت آن شعار مناسبی را انتخاب و اعلام نموده است. این روند تا سال 2003 که نهاد UN-Water  در سازمان ملل تشکیل گردید، ادامه یافته است. نهاد UN-Water   به عنوان هماهنگ کننده فعالیتهای کلیه سازمانهای وابسته به سازمان ملل که به نحوی در مدیریت منابع آب فعالیت می نمودند ساماندهی گردید، لذا از سال 2003 به بعد تعیین و اعلام شعار روز جهانی آب به عهده نهاد UN-Water   گذاشته شده است.

در جدول شماره (1) شعار روز جهانی آب از سال 1994 (اولین سال اعلام شعار) تا سال 2018 درج گردیده است.

اکران مستند سینمایی تالان

روز جهانی آب-2019

پیام‌ها و مصاحبه‌ها

انعکاس همایش در رسانه‌ها

خبر تصویری

1
2
3
4
5
6

© کلیه حقوق این وب سایت محفوظ می باشد .
طراحی و پیاده سازی شده توسط : همایش نگار ( ویرایش 10.0.1)